Cookie beleid DOSKO '32

De website van DOSKO '32 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Algemene gedragsregels

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc. De gedragsregels maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. Ze geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond. Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de

  sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter

  door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele

  Intimidatie tegenover de sporter.

 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige

  sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de rimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeider verplicht met deze personene of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geem (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met dee gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de vrantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld in de Blauwdruk Tuchtreglement Seksuele Intimidatie in de AV van NOC*NSF van 15 november 2011’


Toekomstig aannamebeleid (vanaf seizoen 2019/2020)
Ons aannamebeleid zal bestaan uit vier, mogelijk vijf onderdelen, te weten:
 • Kennismaking
 • Referentiecheck
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Gedragsregels
 • Lid van de KNVB
Wanneer op een van de vijf onderdelen een negatief oordeel ontstaat, zal van de samenwerking afgezien worden.

Let op: Vrijwilligers/werknemers jonger als 14 jaar zijn uitgesloten van bovenstaande.

Kennismaking
Voordat iemand aangesteld wordt, dient door de verantwoordelijke commisie/bestuur kort gesproken te worden met de beoogde kandidaat. Hieruit ontstaat een eerste gevoel en dit laat zien dat de vereniging de inzet van vrwijwilligers en medewerkers serieus neemt. In het gesprek komen onderwerpen aan bod als de motivatie van de vrijwilliger om met kinderen te willen werken, zijn werkervaring en eventuele referenties van vorige verenigingen/organisaties.

Referentiecheck
Wanneer er geen duidelijk (goed) gevoel is na de kennismaking, kan er voor gekozen worden contact op te nemen met verenigingen/organisaties waar de kandidaat hiervoor werkzaam was. Dit kan een beter profielschets creëren en kunnen eerdere twijfels weg genomen of bevestigd worden.

Verklaring Omtrent Gedrag & Gedragsregels
Wanneer de kennismaking (en de optionele referentie check) positief zijn afgerond en de vereniging de kandidaat ziet als geschikt, kan men overgaan naar het een na laatste gedeelte van de aanstelling. Hierbij wordt de Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Wanneer deze wordt afgeven en de gedragsregels ondertekend zijn, kan de kandidaat door naar de laatste stap.

Lid van de KNVB
Als een potentiële vrijwilliger/medewerker alle bovenstaande stappen goed doorlopen heeft, dient hij tot slot lid te worden van de KNVB voetbalband. Dit om enerzijds zijn functie uit te kunnen voeren, anderzijds om te conformeren aand e regels van de nationale voetbalbond.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!